Καμία ανησυχία δεν πρέπει να υπάρχει για τους κατοίκους της Παλικής
Εντός των ημερών η επαναλειτουργία του «Μαντζαβινάτειου»
02/02/2014 | 12:12

Κατόπιν διενέργειας ελέγχου από την δευτεροβάθμια επιτροπή στην οποία προήδρευσε ο Καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών κ. Παναγιώτης Καρύδης αποδείχθηκε ότι η πρόσφατη σεισμική ακολουθία δεν επέδρασε με οποιονδήποτε τρόπο στη στατικότητα και ασφάλεια του «Μαντζαβινάτειου» Νοσοκομείου. Κατόπιν των παραπάνω το «Μαντζαβινάτειο» πρόκειται να επαναλειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

mantzavinateio