Μας εξέπληξε με την ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Κραναίας ότι η ανακύκλωση στην Κεφαλονιά είναι αμφιλεγόμενη υπόθεση
ΕΔΑΚΙ-ΟΤΑ Α.Ε.: Η δήθεν «αμφιλεγόμενη υπόθεση» της ανακύκλωσης
Πολιτική
23/01/2017 | 16:03

Προς ΣΥΡΙΖΑ Κραναίας,

Μας εξέπληξε με την ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Κραναίας ότι η ανακύκλωση στην Κεφαλονιά είναι αμφιλεγόμενη υπόθεση.
Καταρχάς θα ήταν σκόπιμο πριν από κάθε ανακοίνωση, για την δημιουργία εντυπώσεων, να είχαν ζητηθεί από την επιχείρηση στοιχεία και αν αυτά δεν ήταν αληθή, τότε μόνο θα είχε το δικαίωμα κάποιος να αναφέρεται σε δήθεν «αμφιλεγόμενη υπόθεση».
Συγκεκριμένα από 22/05/2008 η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας με την Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς που συνεχίζει να είναι σε υλοποίηση από την Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε Ο.Τ.Α. στα πλαίσια του Νόμου και της υπ΄αριθμ. 68728/824/1996 ΚΥΑ. Τα απόβλητα (ανακυκλώσιμα υλικά) που αποτελούν αντικείμενο συλλογής, μεταφοράς, διαλογής και αξιοποίησης είναι τα δημοτικά απόβλητα συσκευασίας σε 2 ρεύματα όπως χαρτί / χαρτόνι και λοιπές συσκευασίες για το λόγο αυτό υπάρχουν δύο διαφορετικοί κάδοι. Τα συλλεγμένα υλικά (σε δύο ρεύματα) μεταφέρονται στο Χ.Υ.Τ.Υ. Κεφαλονιάς στον ΣΜΑΥ (σταθμός μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών) με λειτουργικό κόστος της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. . παραλαμβάνονται από την Ε.Ε..Α.Α. και οδηγούνται σε περεταίρω διαλογή στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών με τον κατάλληλο εξοπλισμό ΚΔΑΥ Πάτρας (κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών), τα έξοδα καλύπτονται από την Ε.Ε.Α.Α.
Για τον σκοπό αυτό η Ε.Ε.Α.Α. παραχώρησε στην Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. τρία (3 απορριμματοφόρα και κάδους ανακύκλωσης. Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Υ. είναι της τάξης 10 έως 13% ετησίως. Προκειμένου να μην αμφισβητηθούν τα αναφερόμενα παραθέτουμε ενδεικτικά μηνιαίες εκθέσεις ενημέρωσης από την μεταφορά των υλικών από το έτος 2013 έως το έτος 2016. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους της Κεφαλονιάς, αλλά και τους επισκέπτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της ανακύκλωσης δείχνοντας την αρχοντιά και τον πολιτισμό που τους διακρίνει συμβάλλοντας στην εθνική μας οικονομία, αλλά και στο να παραμένει η «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΝΗΣΙ» μακριά από κάθε σκοπιμότητα, αλλά και από παραπολιτική.

Για την Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΟΣΗΣ               ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer