Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου.
Δήμος: Άδειες χρήσης νερού
Κοινωνία
21/08/2015 | 18:08

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών μας σχετικά με την διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού ιδιωτικών γεωτρήσεων και πηγαδιών, ενημερώνουμε για τα εξής:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 146896 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878 Β’/27-10-2014), όπως έχει τροποποιηθεί, προβλέπεται ότι οι αιτήσεις για έκδοση άδειας χρήσης νερού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ., μπορούν να υποβάλλονται στο Δήμο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, χωρίς την επιβολή προστίμου. Από 1-10-2015 έως 31-12-2015 επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης, ενώ από 1-1-2016 προβλέπεται πρόστιμο 1.000 έως 2.000 ευρώ.

Οδηγίες για την κατάρτιση του φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος, παρέχονται και στην υπ’ αριθμ. οικ.101282/14-7-2015 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: 6ΨΚΘ465ΦΘΗ-5ΝΩ).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προθεσμίες αφορούν κυρίως όσους έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση-δήλωση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ., για ενεργό πηγάδι, γεώτρηση ή πηγή και δεν έχουν καταθέσει αίτηση για άδεια χρήσης νερού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου:
οδός 21ης Μαϊου, Κτίριο Παλαιών Δημοτικών Λουτρών
τηλ. 2671361024 & 2671361025, e-mail: toa@kefallonia.gov.gr

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer