Τουριστική Επιτροπή
Υπηρεσίες Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων στην Γερμανική Τουριστική Αγορά
18/12/2020 | 09:49

Σε συνέχεια της ερώτησης που υποβλήθηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο αναφορικά με την ανάθεση στην εταιρεία “Lion Communication I.K.Ε” της υπηρεσίας γραφείου Δημοσίων Σχέσεων στην Γερμανική Τουριστική Αγορά θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής.

  1. Η ανάγκη χρησιμοποίησης γραφείου δημοσιών σχέσεων είχε συζητηθεί στην τουριστική επιτροπή από το 2019, είχε ενταχθεί στο ψηφισμένο και εγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το 2020 και στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2020
  2. Η Γερμανική αγορά προτιμήθηκε ύστερα από συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην τουριστική επιτροπή και την προτροπή των ξενοδόχων και των τουριστικών πρακτόρων. Οι λόγοι ήταν ότι η γερμανική αγορά είναι η μεγαλύτερη αγορά της Ελλάδος με τεράστιες δυνατότητες και υπάρχουν ήδη αεροπορικές συνδέσεις με την Κεφαλονιά
  3. Ο κύριος Ιον Λιναρδάτος και η εταιρεία που τον εκπροσωπεί “Lion Communication I.K.Ε” στην Ελλάδα προτιμήθηκε ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήσαμε για την συνεργασία με γραφείο δημοσίων σχέσεων στην γερμανική αγορά. Οκύριος Λιναρδάτος Ιον καθώς και η σύζυγός του κυρία SusanneChristine Linardatos διαθέτουν τεράστια εμπειρία στον χώρο τον δημοσίων σχέσεων στην γερμανική αγορά με πλούσια βιογραφικά. Επίσης είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στον τομέα τον δημοσίων σχέσεων στην Γερμανία και με  την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και οι συστάσεις οι οποίες λάβαμε ήταν εξαιρετικές. Τέλος η ανάθεση έγινε στην νεοσύστατή εταιρεία τους “Lion Communication I.K.Ε” ύστερα από αίτημα δικό μας για ύπαρξη ελληνικής εταιρείας προκειμένου να αποφύγουμε χρονοβόρες διαδικασίες. Ο κύριος Λιναρδάτος παρευρέθηκε και παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση της τουριστικής επιτροπής.
  4. Όσον αφορά το αντικείμενο των εργασιών και την αμοιβή σας παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα από την τεχνική έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης

 

 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΟΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Παροχή Υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων έως 31/12/2021 οργάνωση 9 press trips  και Διαμόρφωση Στρατηγικών για 2021 και 2022 1 12.000,00 12.000,00
2 Προετοιμασία, συμμετοχή και υποστήριξη του Δήμου την διεθνή τουριστική  έκθεση ΙΤΒ στην Γερμανία 1 3000,00 3.000,00
3 Προετοιμασία, συμμετοχή και υποστήριξη του Δήμου σε εκθέσεις εκδηλώσεις στην Γερμανία 2 2.500,00 5.000,00
4. Οργάνωση και υλοποίηση γυρίσματος της Γερμανικής τηλεοπτικής εκπομπής “Kitchen Impossible” στην Κεφαλονιά

 

1 2.000,00 2.000,00
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.000,00

 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Η δράση 1 αφορά την παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων για 14 μήνες την οργάνωση 9 press trips  και την διαμόρφωση στρατηγικών για το 2021 και 2022.

Οι δράσεις 2,3 και 4 αφορούν την οργάνωση των συγκεκριμένων εκδηλώσεων/εκθέσεων και την συμμετοχή των εκπροσώπων της εταιρείας σε αυτές συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησής, διαμονής, διατροφής και θα πληρωθούν όπως προβλέπεται στην σύμβαση και την τεχνική έκθεση που την συνοδεύει, εφόσον και στον βαθμό που τα συγκεκριμένα γεγονότα πραγματοποιηθούν.

 

 

Εκ της Τουριστικής Επιτροπής