Που έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο μητρώο
Τραυλός: Να υποβάλουν τον προγραμματισμό τους οι πολιτιστικοί και αθλητικοί φορείς
28/01/2021 | 15:06

Οι πολιτιστικοί και αθλητικοί φορείς, που έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο μητρώο της Υπηρεσίας μας, παρακαλούνται να υποβάλουν τον προγραμματισμό τους για τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν  κατά  το τρέχον έτος στο αρμόδιο τμήμα Τουρισμού ,Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας.  Παρακαλούνται επίσης να καταθέσουν αναλυτικά και τις προτάσεις τους για τη συνδιοργάνωση με την ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας  έως τις 5/02/2021,προκειμένου να εξετασθούν και να αξιολογηθούν.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε.  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ