Διήμερος εορτασμός
Του Σταυρού στα Κηπούρια –Το πρόγραμμα εορτασμού
13/09/2020 | 11:21
Ἑσπέρας ὣρα 08:00μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός.
ὣρα 10:15μ.μ. Ὂρθρος καί ἐν συνεχεία ἡ Ὓψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
ὣρα 11:50μ.μ. ἒναρξις Θ. Λειτουργίας.
14/09:
ἀπό ὣρα 10:00π.μ. ἓως καί 13:00μ.μ. ἡ Ἱερά Μονή θά εἶναι ἀνοιχτή διά τούς προσκυνητές.
ὣρα 06:00μ.μ. Μ. Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Κτητορικοῦ Μνημοσύνου
(Κτητόρων, Ἡγουμένων, τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς, Δωρητῶν καί Εὐεργετῶν).