Το έργο «ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ» και οι Υπεραιωνόβιοι Ελαιώνες και Ελαιόδενδρα στο Ιόνιο
08/01/2021 | 15:30

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υλοποιεί πρόγραμμα, στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων (ΕΣΠΑ 2014-2020), με κύριο στόχο την προστασία και ανάδειξη των Μνημειακών Ελαιώνων (Μ.Ε), ως οικοσυστημάτων υψηλής οικολογικής και πολιτιστικής αξίας,  άρρηκτα συνδεμένων με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Το έργο υλοποιείται σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και φέρει τον τίτλο «ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ»: Οι Μνημειακοί Ελαιώνες και Eλαιόδενδρα – Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση  και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα».

Στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στη διατήρηση και προστασία των Υεραιωνόβιων Ελαιώνων & ελαιόδενδρων (ΥΕ) και της βιοποικιλότητάς τους, με παράλληλη προώθηση πρακτικών αποδοτικής χρήσης των πόρων και των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Οι ΥΕ, στο Ιόνιο αποτελούν κοιτίδες πολιτισμού και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία του τόπου, ενώ παράλληλα αποτελούν βασικό κρίκο στη σύνδεση με τον εναλλακτικό τουρισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη στην Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ).

Η διαχρονική αξία τους, η παραγωγικότητά τους, οι ιστορίες που έχουν να διηγηθούν, τα ήθη και τα έθιμα που συνδέονται με τις περιοχές που βρίσκονται, θα μελετηθούν στο πλαίσιο του έργου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση σε όλη την περιοχή του Ιονίου και ειδικότερα στα ακόλουθα νησιά: Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Παξοί, Ζάκυνθος. Η δενδροχρονολόγηση επιλεγμένων μνημειακών ελαιοδένδρων με τη μέθοδο του άνθρακα 14 (C14), σε όλα τα νησιά μελέτης, θα δώσει στοιχεία για το διαχρονικό ρόλο της ελιάς και της ελαιοκαλλιέργειας στα Επτάνησα. Η μελέτη των υγειοπροστατευτικών χαρακτηριστικών τους στο ελαιόλαδο, δύναται να αναδείξει την ιδιαίτερη διατροφική αξία του προϊόντος και να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο ελαιόλαδο καθώς και βελτίωση της ανταγωνιστικής του εμπορικής ταυτότητας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργουθα συνταχθεί εγχειρίδιο με καλές πρακτικές για τη διαχείριση των ΥΕ, έτσι ώστε αυτό να συμβάλλει στην προστασία τους και να εξασφαλίσει το κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση των παραγωγών. Υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης θα δημιουργηθεί και για ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.  Τέλος, η χάραξη διαδρομής ΥΕ στο Ιόνιο και σε κάθε νησί ξεχωριστά, θα συμβάλλει στην εναλλακτική ανάπτυξη και στο βιώσιμο τουρισμό των περιοχών, ενδυναμώνοντας τις τοπικές κοινωνίες.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Αριστοτέλης Μαρτίνης, Επίκουρος Καθηγητής
  • Τηλ.: 2695021053 &26950.21067& 6972406764 ,
  • Εμαιλ: ionio.biomnimes@gmail.com
  • Στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://biomemories.envi.ionio.gr/