ΤΕΕ Κεφαλονιάς: Ζητά παράταση για το Κτηματολόγιο
26/02/2020 | 15:52

ΠΡΟΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΕΚΧΑ Α.Ε. Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα

ΚΟΙΝ: 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, ΤΚ 11526 ΑΘΗΝΑ

2) Τ.Ε.Ε. / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα 26222

3) ΜΜΕ Κεφαλονιάς

ΘΕΜΑ: Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας για Κεφαλονιά & Ιθάκη Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 58/12.12.2019 της επιτροπής μας.

Κύριε Γενικέ Διευθυντά,

Με το προηγούμενο μας σχετικό έγγραφο σας παραθέσαμε ορισμένα δεδομένα που απέδειξαν την ανάγκη παράτασης της κτηματογράφησης στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Συγκεκριμένα θίξαμε τα ζητήματα:

  • Του μεγέθους της έκτασης (περίπου 500 km2), όπου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά ακίνητα αποτελούν αγροτεμάχια και ορισμένα από αυτά δεν έχουν τακτοποιημένους τίτλους ιδιοκτησίας (αποδοχές κληρονομιάς κτλ), δίνεται εξαιρετικά λίγος χρόνος στους πολίτες να τακτοποιήσουν τα δικαιώματά τους επί των ακίνητων.
  • Του μικρού, ακόμη και σήμερα, ποσοστού των δηλούμενων δικαιωμάτων.
  • Τις απαράδεκτες συνθήκες συνωστισμού στο μοναδικό κτηματολογικό γραφείο του νησιού. Για τους παραπάνω λόγους σας ζητήσαμε να δείξετε έμπρακτα το σεβασμό σας προς τους πολίτες και στην εργασία των επαγγελματιών και να δοθεί παράταση, έως 18 Ιουνίου 2020 χωρίς την επιβολή προστίμου.

Η ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας ήταν άμεση, δίνοντας ωστόσο μια παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020, αντί της εξάμηνης την οποία είχαμε ζητήσει, η οποία πρόκειται να παρέλθει εντός λίγων ημερών, χωρίς τα δεδομένα της διαδικασίας της κτηματογράφησης να έχουν αλλάξει ιδιαίτερα προς το καλύτερο.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, ζητούμε να δοθεί παράταση της διαδικασίας έως τις 18 Ιουνίου 2020 χωρίς την επιβολή προστίμου, προκειμένου οι πολίτες και οι επαγγελματίες να προβούν σε δηλώσεις χωρίς λάθη και εκκρεμότητες που θα δημιουργήσουν δυσχέρειες στη συνέχιση του έργου σας.

Για την Νομαρχιακή Επιτροπή Τ.Ε.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης,

Ο Πρόεδρος,

Αλέξανδρος Παντελειός

Ο Γραμματέας,

Δημήτριος Κεκάτος