ΣΥΡΙΖΑ: Για πρώτη φορά, φέτος στην εκπαίδευση
07/09/2017 | 13:00

Σας επισυνάπτουμε εικόνες που περιέχουν γραφικά με πληροφορίες για τη νέα σχολική χρονιά καθώς είναι άκρως ενδιαφέροντα.

ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ