Συνεδριάζει το Σάββατο το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κέρκυρα
Αυτοδιοίκηση
20/05/2024 | 08:32

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην Νομαρχία –Σπύρου Σαμάρα 13), προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ιωάννη Τρεπεκλή.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στην Λευκάδα.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: ΄Εργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, πλέον στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην συνέχεια στο ΕΣΠΑ 2021-2027 που αφορούν στην αναβάθμιση του υδρευτικού δικτύου στην Ζάκυνθο, συγκεκριμένα στην οδό Φιλικών και στα χωριά Γύρι, Λούχα κλπ, ευρίσκονται σε πλήρη παύση εργασιών, προκαλώντας μάλιστα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Δυνατά! Κάθε Νησί Ψηλά», κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Η μη χρηματοδότηση της μετακίνησης των αθλητικών σωματείων, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την συμμετοχή τους στους αγώνες.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Ο δρόμος διαφυγής του Ναυαγίου σε νέες περιπέτειες;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: ΠΟΤΑΜΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Η εγκατάλειψη και η υποβάθμιση στην περιοχή του Ποταμού Κέρκυρας, συνεχίζεται παρά τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις κυβερνήσεων και Περιφερειαρχών. Θα γίνουν επιτέλους έργα προστασίας και βελτίωσης της ζωής των κατοίκων;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Μελέτη και έργα για την Αντιπλημμυρική & Αντιπυρική Προστασία της Ιθάκης:
Ποια είναι η εξέλιξη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας που έχει την ευθύνη υλοποίησης της μελέτης; Πότε πρόκειται να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα;
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Κίνητρα προσέλκυσης υγειονομικού προσωπικού στα νησιά μας:

– Τι προτίθεστε να πράξετε για να καταστήσετε τα νοσοκομεία των νησιών μας πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλα νοσοκομεία άγονων, απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών; (πχ Φιλιατών, Καλαμάτας κ.α.)

– Προτίθεστε να διεκδικήσετε να επεκταθεί η δυνατότητα παροχής επιδόματος σίτισης και στέγασης σε όλο το υγειονομικό προσωπικό άγονων περιοχών;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Πλωτή γέφυρα Αγ. Μαύρας Λευκάδας:

– Για πότε έχει δρομολογηθεί η επιβεβλημένη συντήρηση της γέφυρας και πώς θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη σύνδεση της Λευκάδας με την στεριά;

– Πώς θα αντιμετωπίσετε την τρομακτική και οριακή υποστελέχωση ως προς την ομαλή λειτουργία της γέφυρας για τις βάρδιες που απαιτούνται για να μπορεί να λειτουργεί 24/7;

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Ιόνιο», κ. Μαρία Δρυ.


ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 19ης/27-6-2023, 20ης/15-06-2023, 21ης/30-06-2023 και 22ης /01-07-2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση πρακτικών της 1ης/11-03-2024 ειδικής συνεδρίασης Λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 3ο: 4η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τροποποιήσεις κατανομών υποέργων πράξεων ενταγμένων στο ΠΠΑ Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, κ. Γεώργιος Μάμαλος.

Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 5ο: 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Α΄ Τρίμηνο Οικονομικού έτους 2024.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Εμπορίου, κ. Σάββας Κουλούρης.

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 7ο: Εισήγηση για εξαίρεση Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών Συνεργατών του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών Ιονίων Νήσων από τον περιορισμό άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΟΠΙΝ) σχετ. απόφαση 63-9/22-03-2024 (ΨΛΚΛ7ΛΕ-Ν0Σ) Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ΗΣ Ε.Ο. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΕΣΤΙ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ 36.609,87€ (με το Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΚΑΠ, Ειδικός Φορέας: 03 071, ΚΑΕ 9762.03.023.001.001.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, κ. Γεώργιος Μάμαλος.

 

Η Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer