Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ληξουρίου
Πολιτική
19/10/2021 | 13:45

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 31η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 10 παρ.1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020(Α΄76) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/18-9-21 ΦΕΚ 169/τ.Α΄) στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου(οδός Παπά Χαρ.Γραικούση) την 22η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου Προέδρου στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ληξουρίου
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. Αντιμετώπιση των καταστροφών από τις πλημμύρες 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 και λήψη μέτρων για την ασφάλεια και τις περιουσίες των συμπολιτών μας από νέα πλημμυρικά φαινόμενα
Εισηγητής: Λαϊκή Συσπείρωση Ληξουρίου

3. Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2021(αρ.238/2021απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

4. Έγκριση 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2021(αρ.246/2021απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

5. Λήψη απόφασης για εκπροσώπηση του Δήμου Ληξουρίου στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για το άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτόν.
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

Παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώσουν μέχρι 21-10-2021 την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής τους (διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης) στη συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω των προβλημάτων που προξένησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο μας και λόγω δεσμευτικών προθεσμιών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ