Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου
Αυτοδιοίκηση
29/11/2021 | 13:19

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 36η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 10 παρ.1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020(Α΄76) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/18-9-21 ΦΕΚ 169/τ.Α΄) στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου(οδός Παπά Χαρ.Γραικούση) την 3η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προκειμένου:
Α. Να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

«Ενημέρωση Σώματος για κόστος αποκομιδής απορριμμάτων και υπηρεσιών καθαριότητας Δήμου Ληξουρίου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Β. Να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2021(αρ.285/2021απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουρίου έτους 2021 (αριθ. 6/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3. Προσδιορισμός αμοιβής συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων των δικηγόρων Αθηνών «Κωνσταντίνος Μ. Πετούμενος& Δημήτριος Κ. Μηχιώτης» σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ληξουρίου
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος κ. Γαλανός

5. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023
Εισηγητής: κ. Α/Δήμαρχος κ. Γαλανός

6. Προσθήκη αναπληρωματικού μέλους, εκπρόσωπου των επαγγελματιών εστίασης στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ληξουρίου
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος κ. Πρεντάνος

Παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώσουν μέχρι 2-12-2021 την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής τους (διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης) στη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ