Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου
Αυτοδιοίκηση
06/12/2021 | 15:01

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 37η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 10 παρ.1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020(Α΄76) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/18-9-21 ΦΕΚ 169/τ.Α΄) στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου(οδός Παπά Χαρ.Γραικούση) την 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα:

1. «Έγκριση 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2021(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2022 στον Δήμο Ληξουρίου (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3. «Έγκριση 17ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2021(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ