Στην  8η Τακτική Συνεδρίαση
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου
13/11/2019 | 09:52
 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) ,  την 13η Νοεμβρίου  2019   ημέρα Τετάρτη    και  ώρα 17:00    προκειμένου να συζητηθούν  τα  παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1) Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας ( Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία ) στο Δήμο Αργοστολίου

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Γ. Τσιλιμιδός

 

2)Παράταση Προθεσμίας του Έργου ¨¨Βελτιώσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ Ζόλων¨

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος  Δ. Μινέτος

 

3 )Συγκρότηση Επιτροπής Προμηθειών  (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016)»

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Θ. Μιχαλάτος (Οικονομική Υπηρεσία)

 

 4) Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.

11δ του Ν. 4412/2016)»

      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Θ. Μιχαλάτος (Οικονομική Υπηρεσία)

 

5) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  του Έργου ¨Αποκατάσταση Ζημιών στο

Μουσείο Ληξουρίου¨

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος  Δ. Μινέτος

 

6) Συμπλήρωση της αριθ. 35/19 απόφασης της 6ης συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Θ. Μιχαλάτος

 

 

7) Έγκριση Παράτασης Εργασιών του Έργου:

    Ανάπλαση    Κοινοχρήστων  Χώρων 21ης ΜΑΙΟΥ & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ

    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος  Δ. Μινέτος

 

8).Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Οδού

Τοπικής Κοινότητας Διλινάτων Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος  Δ. Μινέτος

9)¨Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και ολοκλήρωσης εργασιών του έργου

«Αποχέτευση Δ. Δ. Πόρου  Δήμου Κεφαλονιάς .

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

 

1)Ενέργειες για την είσπραξη ποσοστού της εισφοράς του ΚΗ’ ψηφίσματος από το Δήμο Αργοστολίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αλέξανδρος  Παντελειός

 

2) « ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ   »

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:    Ιωάννης Κουρούκλης

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                  

                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ