25η Συνεδρίαση
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου-Τα θέματα που θα συζητηθούν
Πολιτική
20/07/2020 | 10:12

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί «Κεκλεισμένων των Θυρών» στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020 , την  20η  Ιουλίου  2020   ημέρα  Δευτέρα   και ώρα   18:00  προκειμένου να συζητηθούν    τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση της αριθ 04 /20 απόφασης Εκτελεστικής  Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με την 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2020.

Εισηγητής : Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .

 • Έγκριση της 109/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  Οικ  Έτους  2020 .

Εισηγητές : Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 • Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π «Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης».

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αργοστολίου Ν. Φραντζής.

 • Άρση παραχώρησης Πολιτιστικών &Αθλητικών Εγκαταστάσεων περιοχής Δήμου Αργοστολίου και μεταφορά αρμοδιότητας από την ΚΕΔΗΚΕ στο Δήμο Αργοστολίου (Τροποποίηση της αριθ 335/2011 απόφαση Δ.Σ τ. Δήμου Κεφ/νιας) .               Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας Δήμου Αργοστολίου Ν. Φραντζής.
 • Τροποποίηση της 44/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την σύστασης της Τουριστικής Επιτροπής και την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Ν. Κουρκουμέλης

 • Τροποποίηση της 19/2020 σχετικά με τον ορισμό μελών της Τουριστικής Επιτροπής

Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Ν. Κουρκουμέλης

 • Ορισμός δημοτικού συμβούλου και φορέων για την συγκρότηση της Δημοτικής

Επιτροπής Ισότητας.

Εισηγητής : Α/Δ Τσιλιμιδός Γεώργιος.

 • Αποδοχή ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Εισηγητής :  Α/Δ Τσιλιμιδός Γεώργιος

 • Σύναψη χρησιδανείου με τον ΟΑΕΔ για τον Βρεφονηπιακό σταθμό Αργοστολίου.

Εισηγητής : Α/Δ Τσιλιμιδός Γεώργιος

 • «Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του Δήμου Αργοστολίου, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης»

Εισηγητής : Δ/νση Διοικητικών  Υπηρεσιών

 • Εκμίσθωση ακινήτου (καταστήματος)  στην θέση  Α2 της Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου.

Εισηγητής : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 • Διενέργεια διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την υπηρεσία της υπ’ αριθ. 181/6746/06-05-2020 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΓΓΓ46ΜΓΤΤ-ΩΟ6) της «Τακτική Ετήσια συντήρηση &  επισκευή Μεταφορικών  Μέσων  Δήμου  Αργοστολίου έτους  2020», για το οποίο ο προηγηθείς συνοπτικός διαγωνισμός απέβη άγονος.

Εισηγητής : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Προμήθεια και διανομή έτοιμων γευμάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια

στο Σπίτι» (Αργοστολίου και Λειβαθούς) για τον μήνα Αύγουστο.

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Τσιλιμιδός Γεώργιος.

 • Έκτακτα βοηθήματα απόρων πολιτών.

Εισηγητής : Α/Δήμαρχος Τσιλιμιδός Γεώργιος

 • Παραλαβή και Έγκριση Μελέτης: Εργασίες ανακαίνισης Κτιρίου ΕΠΑΛ Αργοστολίου

Εισηγητής : Α/Δήμαρχος Μινέτος  Διονύσιος

 • Τροποποίηση της 87/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό προέδρου επιτροπής για την προσωρινή και οριστική   παραλαβή του έργου « Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –Πλατεία Βαλλιάνου.»

Εισηγητής : Α/Δήμαρχος Μινέτος  Διονύσιος

 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Διοικητική Παραλαβή Νηπιαγωγείου  Λακήθρας. .                                                                      Εισηγητής : Α/Δήμαρχος Μινέτος  Διονύσιος
 • Αποδοχή διόρθωσης εσφαλμένων ορίων ιδιοκτησίας εντός ορίων οικισμού Κομποθεκράτων (με ΚΑΕΚ 250092001055 σε σχέση με την Δημοτική Οδό με ΚΑΕΚ 250092001043).

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Μινέτος  Διονύσιος.

 • «Λήψη των απαραίτητων και αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αργοστολίου για την νέα Σχολική Χρονιά» .

Εισηγητής: Ι. Κουρούκλης  επικεφαλής Λαική Συσπείρωση Δήμου Αργοστολίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer