Με τηλεδιάσκεψη
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου
Πολιτική
25/01/2021 | 15:40

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 ( ΑΔΑ : Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 4ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:
« Πεζοπορική Διαδρομή Αγ. Νικολάου Πόρου» .
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

2) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:
« Κατασκευή τοιχίου στον Οικισμό Αγίου Ιωάννη Χαβριάτα»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

3) Σχετικά με πρωτόκολλο Διακοπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου :
«Δίκτυο Ύδρευσης Αργοστολίου –Χαμηλή Ζώνη»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

4) Τροποποίηση της αριθ 333/20 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευή κτηρίων στη Βίλλα Αντύπα – Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων .»

5) Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με «χορήγηση άδειας εκσκαφής
επί των οδών Κρήτης και Κερκύρας στο Αργοστόλι»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

6) Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙΖΩ που αφορά την «εξέταση αιτήματος εισόδου – εξόδου (από αγροτική οδό) σε υπό ίδρυση επιχείρηση εμπορίας οικοδομικών υλικών επί της επαρχιακής οδού Αργοστολίου – Πόρου / εκτός εγκεκριμένου σχεδίου Αργοστολίου – θέση Κρανιά /εντός ΖΟΕ 4 Δήμου Αργοστολίου»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

7) Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με τροποποίηση της αριθμ. 184/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με το ρυμοτομικό σχέδιο Αργοστολίου στο Ο.Τ. 80.
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

8) Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με «Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Μαρίνου Κοργιαλένια στο Αργοστόλι»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

9) Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με «Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Ύδρας στο Αργοστόλι»
Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

10) Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 1παρ.1 του Π. Διατάγματος 270/1981.
Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

11) Σχετικά με πρωτόκολλο Παράδοσης Ιερού μη ενοριακού κοιμητηριακού Ναού
Αγίου Διονυσίου Δραπάνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος Αργοστολίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer