Με τηλεδιάσκεψη
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου
Πολιτική
11/11/2020 | 15:43

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ)  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 34ηΤακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη την  11η Νοεμβρίου    2020   ημέρα Τετάρτη    και ώρα   17:00,    σύμφωνα  την αριθ εγκ.163/33282/29.05.2020εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ.  και  αναλυτικά λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020  (Β’  850) όπως  τροποποιήθηκε  με  την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704) προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

Απόψεις της Ν.Ε. ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την επερχόμενη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης με το ν/σ «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας»

Εισήγηση:  Επικεφαλής της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για Όλους» & τ.  Πρόεδρος της Ν.Ε ΤΕΕ Κεφ/νιας & Ιθάκης  Αλέξανδρος Παντελειός

Έγκριση της αριθ 08 /20 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου που αφορά το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Αργοστολίου «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Εισήγηση :Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

Έγκριση της 201/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 16η Αναμόρφωση Προυπολογισμού Δήμου Αργοστολίου έτους 2020 .

Εισήγηση:  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  .

Έγκριση της 194/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Σύνταξη Έκθεσης  αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄. Τριμήνου 2020 Δήμου Αργοστολίου.

Εισήγηση:  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ( Ν 4674/20)  μεταξύ Δήμου Αργοστολίου και Δήμου Ιθάκης .                                                                                                                              Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου  Θεόφιλος Μιχαλάτος

Σχετικά με αιτήματα μισθωτών σχολικών κυλικείων για μείωση μισθώματος.

Εισήγηση :Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής  Β/θμιας Εκπ/σης, Αντιδήμαρχος Γ.Τσιλιμιδός

Αίτημα για παραχώρηση χρήσης καταστήματος από Ο.Α.Ε.Δ .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γ.Τσιλιμιδός

Αντικατάσταση  μέλους  στην  Κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  του έργου «Δημοτικό Στάδιο  Αργοστολίου  Ανδρέας  Βεργωτής-Αντικατάσταση  Συνθετικού Χλοοτάπητα» καθώς και την  παράταση της εν λόγω προγραμματικής .

Εισήγηση:  Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Έγκριση  παράτασης  εργασιών  για το έργο : «Αντικατάσταση  Εσωτερικού  Δικτύου  Ύδρευσης Ληξουρίου»

Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση της αριθ 187/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με την «σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης οδού “60”   Ο.Τ. 291, 292 εντός πολεοδομικού σχεδίου Αργοστολίου. (Εφαρμογή άρθρου 15-Παρ. 7 – εδαφ. Γ.2 Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α΄/9-4-2012)»

Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έγκριση της αριθ 183/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με « Αναγνώριση ασφαλτοστρωμένης οδού Λουρδάτων – Σιμωτάτων ως κυριότερης και μοναδικής δημοτικής οδού που συνδέει τους δύο οικισμούς (εφαρμογή άρθρου 1 – παρ. 2 Π.Δ. της 24/31-5-1985(ΦΕΚ 270Δ΄».

Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έγκριση της αριθ 183/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αργοστολίου σχετικά με«Τροποποίηση Εγκεκριμένου Σχεδίου Αργοστολίου στο ΟΤ 80.»

Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εξέταση αιτήματος Δημητρίου Χαραλαμπάτου του Παναγή σχετικά με την «ανάκληση της αριθ 83/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λειβαθούς» .

Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Κρυσταλία Μιχαλάτου

Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στον Οικισμό Καρδακάτα.» Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Αγροτικής Οδού προς παραλία Κουμαριάς

ΤΚ Θηναίας Δ.Ε  Αργοστολίου .

Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έγκριση και αποδοχή Μελέτης «Προμήθειας – Εγκατάστασης προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα & εξοπλισμού στίβου Δημοτικού Σταδίου Αργοστολίου “Ανδρέας Βεργωτής».Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έγκριση και αποδοχή Μελέτης έργου :«Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών Υποδομών  & των  Συνοδών  τους Υδραυλικών  Έργων του  Δήμου Αργοστολίου , Περιφερειακής  Ενότητας  Κεφαλονιάς , που επλήγη  από την φυσική καταστροφή της 18ης & 19ης  Σεπτεμβρίου  »

Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής – Οριστικής  Παραλαβής  έργου  «ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»                                                                                                                          Εισήγηση:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Συμπλήρωση της 227/20απόφαση του ΔΣ για την συγκρότηση τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αργοστολίου . Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

Σχετικά με παραχώρηση χρήσης σχολικών αιθουσών ΓΕΛ Πάστρας . Εισήγηση :Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής  Β/θμιας Εκπ/σης, Αντιδήμαρχος Γ. Τσιλιμιδός

Σχετικά με προσθήκη Αιθουσών Διδασκαλίας  στο  Κέντρο δια Βίου  Μάθησης του Δήμου Αργοστολίου .                                                                                                                           Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

Παραχώρηση χώρου στην εθελόντρια κτηνίατρο Platisa Maja για την πραγματοποίηση στειρώσεων και σήμανσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γατών).

Εισήγηση : Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ