Κεκλεισμένων των Θυρών
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αργοστολίου
16/09/2020 | 10:23

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ)  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 30ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  «Κεκλεισμένων των Θυρών στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την  16η Σεπτεμβρίου  2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:00,  λαμβανομένου υπόψη τις  εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988)  & την αριθ εγκ.163/33282/29.05.2020 ΥΠ.ΕΣ.  προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

 • Ενημέρωση  από ΕΔΑΚΙ για την κατάσταση στο ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς .
 • Εισήγηση  : Πρόεδρος ΕΔΑΚΙ Αργύρης Γαβριελάτος
 • Έγκριση της  αριθ . 23/2020 μελέτης  με τίτλο : «Προμήθεια  ειδών  Υγειονομικού  Υλικού  για  τις  ανάγκες  του Δημοτικού  Γηροκομείου  Αργοστολίου»

Εισήγηση :Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 • Σχετικά με αίτημα προσθήκης  Ακτών  για  παρακολούθηση των  Υδάτων Κολύμβησης Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός
 • Τροποποίηση της19/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με  « Επικαιροποίηση – Προσαρμογή Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής Νομοθεσίας.»                                                                                                                         Εισήγηση : Γενικός Γραμματέας  Νικόλαος Φραντζής
 • Λήψη απόφασης περί αποχώρησης από την ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ και ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Καταγραφής και Κατανομής .                                  Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας  Νικόλαος Φραντζής
 • Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 13η τροποποίηση Προϋπολογισμού  Δήμου Αργοστολίου έτους 2020.

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 • Όροι και προϋποθέσεις και λήψη των αναγκαίων μέτρων για το ασφαλές άνοιγμα των σχολικών μονάδων Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Αργοστολίου ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς .                                                                                      Εισήγηση: Επικεφαλής της παράταξης «Λαική Συσπείρωση» Ιωάννης Κουρούκλης
 • Σχετικά με  έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής λόγω αυθαίρετης κατάληψης χώρου.

Εισήγηση:  Επικεφαλής  Επιτροπής Παρακολούθησης Προστασίας και Ελέγχου Δημοτικών & Κοινοχρήστων Χώρων  Σωτήρης Πετράτος

 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου :Βελτιώσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Δ. Ζόλων .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος

 

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Από την Δημοτική Παράταξη «Κεφαλονιά νησί για όλους»

1.Ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά με τα θέματα της αποχέτευσης Κατελειού και του Βιολογικού Λειβαθούς

 1. Αποκλεισμός από ιδιώτη, της πρόσβασης προς την παραλία “Κορώνι”

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ