Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΠΕΔΙΝ στην Κέρκυρα
Πολιτική
09/07/2019 | 15:55

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

 

 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την εφαρμογή

Προγράμματος ενημέρωσης και υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας των

Δήμων Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης, απολογισμός εσόδων-εξόδων 2018 και έγκριση

ισολογισμού 2018.

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

 

 1. Έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την οικονομική

διαχείριση Α΄ και Β΄ Τριμήνου 2019

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

 

 1. α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το υπο-έργο 6 «Δράσεις

εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων» της ενταγμένης με Κωδικό ΟΠΣ 5010951

στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

β) Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την

υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την ανάδειξη της

χλωρίδας των Ιονίων Νήσων-DIGIFLORA»

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας
και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Διαγωνισμών και Επιτροπών Παρακολούθησης –

Παραλαβής Έργων:
α) Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου: «CRAFT LAB» με

τίτλο: «Επιλογή συνεργάτη υπηρεσιών Οργάνωσης τριών (3) διασυνοριακών

εργαστηρίων στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας

INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
β) Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου:

«CRAFT LAB» με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στο πλαίσιο του

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία

2014-2020».
γ) Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου: «4PLUS» με τίτλο:

«Προμήθεια ενός GIS Enabled Making Decision Platform», στο πλαίσιο του

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα – Αλβανία

2014-2020».
δ) Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της

υπ’ αρίθμ. πρωτ. 871-19/12/2018 σύμβασης, του Έργου: «4PLUS» στο πλαίσιο του

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα – Αλβανία

2014-2020».
ε) Έγκριση 1ου Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της

υπ’ αρίθμ. πρωτ. 872-19/12/2018 σύμβασης, του Έργου: «4PLUS» στο

πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC

«Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της

ΠΕΔ-ΙΝ

 1. α) Ενημέρωση για τη συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ για

«Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμων Ιονίων Νήσων-Καταγραφή δικτύων

δημοτικού  φωτισμού μικρών νησιών»

β) Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. α) Εξουσιοδότηση για μεταφορά υπολοίπου λογαριασμού.

β) Αποδοχή οφειλής

γ) Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) 4PLUS-INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
  β) CRAFT LAB-INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
  γ) CULTURALION-Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων, Πρόσκληση ΙΟΝ49.

δ) 6ο Φεστιβάλ Λευκαδίτικης Γαστρονομίας 20-21/07/2019
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της

ΠΕΔ-ΙΝ

 

 

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2019

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

 

 1. Άσκηση έφεσης κατά της υπ.αριθμ. 57/2018 απόφασης του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Λοιπά θέματα

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer