Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης
Αυτοδιοίκηση
24/05/2024 | 17:51

9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΜΕΙΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ

Παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε στην 9η Τακτική (Μεικτή) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο αρθρ. 11 του Ν. 5043/2023 (Α’ 91), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σάμη και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου) την 28η Μαΐου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω. Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ενημερώσουν τον Πρόεδρο του σώματος μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με ποιον τρόπο θα παραβρεθούν (με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονικά μέσα), όπως επιτάσσει πλέον η υπ’ αρ. 488/25.04.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2023
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
2. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος κ. Σπυρίδωνας Σπαθής
3. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος κ. Σπυρίδωνας Σπαθής
5. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου έτους 2024
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 του υποτομέα των ΟΤΑ
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής υπαλλήλων Δήμου Σάμης για το έτος 2024 και κατάθεση αυτής σε λογαριασμό του Δήμου
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
9. Έγκριση χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως εποχιακές
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

10. Παραχώρηση παραλίας Μύρτου στο Δήμο Σάμης
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας
11. Έκδοση απόφασης για την έγκριση: α) Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αργοστολίου, Σάμης και Ιθάκης, β) Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αργοστολίου, Σάμης και Ιθάκης, γ) Έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) Συμμετοχή του Δήμου Σάμης στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και ε) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας
12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σάμης στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας
13. Έγκριση της με αρ. 86/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Κοκκόσης
14. Παραχώρηση αποθηκευτικού χώρου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας
15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

 

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Σταμούλης

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer