Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς
Πολιτική
23/07/2019 | 11:25

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 22η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  την 23η  Ιουλίου  2019   ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  19:30   προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 4600/19 διασπάται ο Δήμος Κεφ/νιάς και συνιστώνται τρείς διαφορετικοί Δήμοι (Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης), ώστε να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες για την ομαλή λειτουργία των νέων Δήμων.

Η  μη συζήτησή  τους θα προκαλέσει δυσλειτουργία στις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και οικονομικές επιπτώσεις (άρθρο 65 παρ.5 Ν. 3852/2010) :

 

 • Έγκριση Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της Κοινωνικής Επιχείρησης Δήμου Λειβαθούς (ΚΕ.ΔΗ.Λ.)

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 

 • Έγκριση Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Λειβαθούς (Λειβαθώ FM 105,9)

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 

 • Έγκριση Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης του Κέντρου Χορωδιακής Πράξης (ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.) Αργοστολίου – Ληξουρίου

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 

 • Έγκριση 3ης τροποποίησης Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. οικ. έτους 2019 [αριθμ. 72/2019 απόφαση Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ (ορθή επανάληψη)]

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 

 • Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων ελεγκτών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 έως και 31/12/2013(αριθμ. 61/2019 απόφ. Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 

 • Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων ελεγκτών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 έως και 31/12/2014.

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 

 • Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων ελεγκτών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2015 έως και 31/12/2015.

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 

 • Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων ελεγκτών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2016 έως και 31/12/2016.

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 

 • Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων ελεγκτών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2017 έως και 31/12/2017.

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 

 • Έγκριση 9ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2019

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 

 • Έγκριση διαδικασίας για «εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Ενοτήτων από συγκεντρωμένα απορρίματα», σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ.1 του Ν. 3979/16-07-2011 ΦΕΚ 138 Α.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 

 • Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου (αριθμ. 24/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Γ.Α.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος του Δ.Γ.Α.. κ. Γ. Αποστολάτος

 

 • Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2018 Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου (αριθμ. 25/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Γ.Α.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος του Δ.Γ.Α.. κ. Γ. Αποστολάτος

 

 • Έγκριση 2ης τροποποίησης της Στοχοθεσίας οικ. έτους 2019 Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου (αριθμ. 29/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Γ.Α.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος του Δ.Γ.Α.. κ. Γ. Αποστολάτος

 

 • Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2019 Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 

 • Διαγραφές βεβαιωμένων χρηματικών ποσών

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 

 • Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παράδοσης και ορθής λογιστικής απεικόνισης παγίων περιουσιακών στοιχείων Ύδρευσης – Αποχέτευσης στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 

 • Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. –ΠΚΤΜΝΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον Αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ» αναδόχου ΓΕΡ.ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 • Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Εργασιών  των έργων

α) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΩΝ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ» αναδόχου ΓΕΡ.ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΔΑΚΑΤΩΝ»

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» Αναδόχου Δ. & Κ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε.

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer