Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς
Πολιτική
20/12/2017 | 10:25

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 23η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις  20  Δεκεμβρίου   2017   ημέρα  Tετάρτη  και  ώρα  18:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (αρ. 309/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2018 (αρ. 310/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2018 (αριθμ.308/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιάς σε ιδιώτη για το έτος 2018.

ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018. (αρ.7/2017απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

            ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση 18ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (αριθμ.317/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού (Ν 260) Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά διαθεσίμων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών διαχείρισης παγίας Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

    ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Διαγραφές-Επιστροφές.

    ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπάνης επιπλέον αμοιβής δικηγόρου και ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση λύσης μίσθωσης τμήματος αιγιαλού-παραλίας στην θέση Πετανοί Τ.Κ Αγίας Θέκλης Δ.Ε Παλικής.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης και  υποβολής τροποποιητικής αίτησης χρηματοδότησης του έργου: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (B΄ ΦΑΣΗ)” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά»,  ΕΣΠΑ 2014-2020.»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Αποδοχή της πίστωσης και ορισμός  υπολόγου για το έργο : Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά»(κωδ.ΟΠΣ 5007230) στο ΕΠ 2014-2020.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

 1. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αριθμ.229/2007 τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».

ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση μελέτης έργου: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ¨.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

     ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΤΩΓΗΣ» αναδόχου Ι. Μαρούλης Α.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων με τίτλο:

α) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ».

β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ-ΧΑΒΡΙΑΤΑ».

             ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Συντέλεση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δημ. δρόμου Α. Παπανδρέου (πρ.Λάσσης) Τμήμα από διασταύρωση του με δημ. δρόμο Χαροκόπου μέχρι κόμβο στην θέση Φαραώ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Συντέλεση αυτοδίκαιης παραλαβής των έργων «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

ΕΙΣ:Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ΦΑΣΗ», Αναδόχου εταιρείας P&C DEVELOPMENT S.A με κωδικό ΟΠΣ 5000113 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

     ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 1. Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

ΕΙΣ: Α/Δ Κ. Γ. Κατσιβέλης

 1. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΄΄ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ΄΄ (Ο.Κ.Α.Π) Δήμου Κεφ/νιάς με την ιδιότητα του δημότη, λόγω παραίτησης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π κ. Γ. Παπαναστασάτος

 1. Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία ΄΄ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ΄΄ (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ)με την ιδιότητα του δημότη, λόγω παραίτησης.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς-Ιθάκης (αριθμ 183/17 απόφαση Δ.Σ του Δ.Λ.Τ. & Ι.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου κ. Α. Μοσχονάς

 1. Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2018.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφαλλονιάς σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα & το εξωτερικό για το 2018, ορισμός εκπροσώπων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης & διαμονής.

EIΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer