Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς
Πολιτική
03/07/2019 | 10:16

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  την 4η  Ιουλίου  2019   ημέρα  Πέμπτη   και  ώρα  19:00   προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, η μη συζήτηση των οποίων θα προκαλέσει δυσλειτουργία στις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και οικονομικές επιπτώσεις (άρθρο 65 παρ.5 Ν. 3852/2010) :

 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Φιλοξενία Εφορευτικών Επιτροπών Εκλογών 7ης Ιουλίου 2019»

ΕΙΣ: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. Τμήμα Προμηθειών

 • Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για συντήρηση και επισκευή σχολείων

ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Κατσιβέλης

 • Ορισμός  Ελεγκτών στην Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 • Έγκριση 3ης τροποποίησης Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. οικ. έτους 2019 [αριθμ. 72/2019 απόφαση Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ (ορθή επανάληψη)]

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 • Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων ελεγκτών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 έως και 31/12/2013(αριθμ. 61/2019 απόφ. Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 • Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων ελεγκτών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 έως και 31/12/2014.

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 • Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων ελεγκτών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2015 έως και 31/12/2015.

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 • Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων ελεγκτών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2016 έως και 31/12/2016.

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 • Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεων και εκθέσεων ελεγκτών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2017 έως και 31/12/2017.

ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

 • Έγκριση διαδικασίας για «Εργασίες καθαρισμού κοίτης ποταμού στο Ληξούρι Δ.Ε. Παλικής», άρθρο 61 παρ.1 του Ν. 3979/16-07-2011 ΦΕΚ 138Α

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

 • Έγκριση 7ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος και τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2019 [αριθμ. 190/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ορθή επανάληψη)].

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 • Ρύθμιση οφειλής βάσει του Ν. 4611/2019

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2019

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

 • Πρόταση για την απευθείας ανάθεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2019 μετά από άγονο διαγωνισμό

ΕΙΣ: Α/Δ κα Σ. Γαρμπή

 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» Αναδόχου Δ. & Κ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «Μετακίνηση δύο ιστών οδοφωτισμού στην Τ.Κ. Σπαρτιών της Δ.Ε. Λειβαθούς»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 • Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για τα έργα:

α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΉΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΙ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΥΦΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

β) «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΖΟΛΩΝ».

γ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΔΑΚΑΤΩΝ».

δ) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ».

ε) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΜΑΛΩΝ».

στ) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΣΟΥ ΕΡΙΣΟΥ».

ζ) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

η) «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ, Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας των έργων:

α)«Αντικατάσταση εσχαρών ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Άσου Δ.Ε. Ερίσου»

β)«Βελτίωση βατότητας της οδού Ι. Φωκά στο Αργοστόλι»

γ) «Τσιμεντόστρωση τμημάτων οδών στις περιοχές «Άγιος Βασίλης», «Λαγγάδα» και  Αμμουδιά» στην Τ.Κ. Κουρουκλάτων»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 • Έγκριση της αριθμ. 24/2019 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με την φιλοξενία του bazaar του «Χαμόγελου του Παιδιού» στην κεντρική Πλατεία Αργοστολίου από 9 έως 12/8/2019

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer