Στο θέατρο Κέφαλος
Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς
Πολιτική
02/02/2018 | 16:52

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις   2 Φεβρουαρίου   2018   ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  19:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών με τίτλους:

α)  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Κεφ/νιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. 2018»

β) «Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία α) των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως τον Οκτώβριο του 2018 και β) των κυλικείων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. των αναγκών του Ο.Κ.Α.Π. (παιδικοί σταθμοί και κοινωνικό παντοπωλείο), του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων»

γ) «Προμήθεια ειδών υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου για το έτος 2018»

δ) «Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος Singular Logic Genesis για το έτος 2018

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

2) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

3) Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιάς σε ιδιώτη για το έτος 2018.

ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

 • 4)Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία ΄΄ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ΄΄ (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ) (αριθμ 5/18 απόφαση Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 • 5) Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία ΄΄ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ΄΄ (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ)με την ιδιότητα του δημότη, λόγω παραίτησης.

 ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 • 6) Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης στεγασμένου χώρου 2 τ.μ επί της προσόψεως και εντός του Δημοτικού καταστήματος στην Αγία Ευφημία, για  τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (Α.Τ.Μ)

 ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 • 7) Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών με τίτλους:

 α) «Υπηρεσίες λειτουργίας υποδοχής και ξενάγησης λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης και   σπηλαίου Δρογκαράτης» Δ.Ε Σάμης

β) Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής κυλικείου παραλίας Μύρτου Δ.Ε Πυλαρέων

ΕΙΣ: Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού

 • 8)Έγκριση λύσης μίσθωσης τμήματος αιγιαλού-παραλίας στην θέση 3 παραλίας ΜΕΓΑ ΛΑΚΚΟΣ, Τ.Κ Σουλλάρων Δ.Ε Παλικής

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 • 9) Εκμίσθωση ακινήτων (καταστημάτων) στις θέσεις Α1 και Α2 της Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου

    ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 • Έγκριση πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄Τριμήνου 2017

    ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 • Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κεφαλλονιάς από πιστώσεις του Π/Υ έτους 2018 από ιδίους πόρους

     ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 • Διόρθωση της αριθμ. 358/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

    ΕΙΣ: Α/Δ Κ. Γ. Κατσιβέλης

 • Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α., που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2018

    ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 • Χαρακτηρισμός της παράκαμψης Φισκάρδου ως επαρχιακή οδός(αίτηση του Λεονάρδου Ραυτόπουλου)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 • Διόρθωση του ΚΧ121Α γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 250090608001 στη θέση «Ρακατζί» και της ειδικής έκτασης με ΚΑΕΚ 25009ΕΚ00009 εντός πόλεως Αργοστολίου, στο Εθνικό Κτηματολόγιο

     ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 • Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 176304)

     ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 • Αποδοχή εκτέλεσης και πίστωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΟΔΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ» με Κ.Ε. 2017ΕΠ΄2200007

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 • Επικαιροποίηση του προϋπολογισμού των μελετών «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός 21ης Μαΐου» και «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Οδός Ριζοσπαστών» και ενοποίησή τους σε ενιαία μελέτη με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οδών 21ης Μαΐου και Ριζοσπαστών»

     ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 • Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ Δ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΗ: «Κουρνή/ Φλαμπέλου-Φακίστρα)»

     ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 • Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, καταλληλότητας και καταμέτρησης των προς αγορά ή μίσθωση ακινήτων α) σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 (άρθρο 186 παρ.4 και 5) και β) το Π.Δ/γμα 270/1981 (άρθρο 7παρ.1)

    ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

 • Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2018

         ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

 • Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Προεδρικού Διατάγματος 270/1981

         ΕΙΣ:  Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

 • Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης των 5.869,41€ σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87

         ΕΙΣ:   Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

 • Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016)

         ΕΙΣ:   Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος 

 • Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016)

         ΕΙΣ:   Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

 • Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016)

         ΕΙΣ:   Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

 • Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων διαγωνισμών

ΕΙΣ:   Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς για την συγκρότηση Επιτροπής με σκοπό τον χαρακτηρισμό παραλιών Νήσου Κεφαλληνίας ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλασσίων λουτρών

         ΕΙΣ:  Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς για την συγκρότηση της Επιτροπής έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

         ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για την περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

 • Έγκριση δικαιούχων χρήσης νέων πάγκων στη δημοτική αγορά Αργοστολίου

         ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 • Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος ενοικιάσεως ποδηλάτων

        ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ.  Ματιάτο

 • Έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικού χώρου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λυκείου Πάστρας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Το Παλιόκαστρο»

         ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π  κ. Α. Κωνσταντάκης

 • Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ 336/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς για την θέση στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της λεωφόρου Βεργωτή 154 στο Αργοστόλι

            ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 • Συμμετοχή Εκπροσώπων Δήμου Κεφ/νιάς σε εκδηλώσεις των αδελφών Δήμων Σάμπατς και Βόζντοβατς της Σερβίας ύστερα από πρόσκληση

          ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

 • Ορισμός Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς &Ιθάκης » «Απόπλους».

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

 • Συμμετοχή του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις και διεθνείς δραστηριότητες για τουριστική προβολή

           ΕΙΣ:Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

 • Έγκριση δαπανών

          ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer