Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς
Πολιτική
08/02/2018 | 18:29

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις   12 Φεβρουαρίου   2018   ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση επιπλέον αμοιβής δικηγορικού γραφείου, ΚΑΤΣΙΚΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διάθεση πίστωσης
 • ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

2) Έγκριση διάθεσης πιστώσεων μεταφερόμενων υπολοίπων από την χρήση 2017 επί πλέον αμοιβών Δικηγορικών Γραφείων

          ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 • Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κεφ/νιάς» με Κ.Ε. 2017 ΕΠ 2200004 συνολικού π/υ 1.000.000,00 ευρώ.

            ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

 • Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιάς σε ιδιώτη για το έτος 2018.

             ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

 • Ορισμός αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία ΄΄ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ΄΄ (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ)με την ιδιότητα του δημότη, λόγω παραίτησης.

              ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 • Καθορισμός ανταλλάγματος και διάρκειας για απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας Δήμου Κεφ/νιάς

           ΕΙΣ: Δ.Σ. κ. Ν. Παπαδάτος

 • Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφ/νιάς
 •           ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης
 • Αναγνώριση αγροτικών οδών προϋφιστάμενων του έτους 1923 εκτός ορίων οικισμού Λουρδάτων Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ. 13/2018 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 • Αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάμενης του έτους 1923 εκτός ορίων οικισμού Βαλεριάνου  Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ. 12/2018 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 • Έγκριση της αριθμ. 6/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετική με απαγόρευση στάθμευσης και τοποθέτηση προστατευτικού μεταλλικού εμποδίου και οδικής σήμανσης έμπροσθεν των σκαλοπατιών τμήματος της οδού Αθανασίου Σκιαδά στο Αργοστόλι

         ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 • Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. στην οδό Κοντομίχαλου & Βύρωνος 27 στο Αργοστόλι

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 • Έγκριση της αριθμ. 11/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. επί της οδού Ιακωβάτου 11 στο Αργοστόλι

          ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 • Έγκριση της αριθμ. 7/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την κοπή δέντρων (πεύκων) εντός του Δημοτικού Σχολείου Σκάλας

           ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 • Έγκριση της αριθμ. 8/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την κοπή δέντρου (ιτιάς – κλαίουσας) στον οικισμό Αγίας Ευφημίας

          ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 • Έγκριση της αριθμ. 9/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την αλλαγή οχήματος και ανανέωση χρονικής ισχύος θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. στην οδό Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι

          ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 • Έγκριση της αριθμ. 10/2018 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για την αλλαγή οχήματος και ανανέωση χρονικής ισχύος θέσης στάθμευσης Α.μεΑ. στην απέναντι πλευρά της οδού Ανδρέα Μεταξά 8 στο Αργοστόλι

          ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. κ. Η. Κουρκουμέλης

 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

           ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 • Αιτήσεις

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ