Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου
Αυτοδιοίκηση
22/04/2024 | 14:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν.4555/2018, και του άρθρου 6 Ν5056/23, να προσέλθετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος
2) Ορισμός μελών και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Κρυσταλία Μιχαλάτου
3) Σύσταση και Λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Κρυσταλία Μιχαλάτου.

4) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αργοστολίου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων » (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

5) Τροποποίηση συστατικής πράξης του συνδέσμου «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Κεφαλληνίας» περί παράτασης της διάρκειας του.
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

6) Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Όργανο του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης.
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

7) Έγκριση των αριθ 197/24 και 218/24 αποφάσεων Δημάρχου .
Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

8) Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου .
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

9) Μεταβίβαση της Μισθωτικής σχέσης σε Νομικό Πρόσωπο.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

10) Εκμίσθωση ακινήτου οικοπέδου 2.260τ.μ. στη θέση «Ταμπάκικα Βρούγιες Δραπάνου, Κοιν. Φαρακλάτων.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

11) Λήψη απόφασης για δημοπράτηση αδιάθετων τμημάτων επί των καθορισμένων χώρων στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

12) Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την 2η Τροποποίηση Προυπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024 (περιέχει και την 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2024 ) .
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προυπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών- Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .

13) Εισήγηση για την έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αργοστολίου για το Έτος 2024.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προυπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών.

14) Εισήγηση για την Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για την δράση “Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (Εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων )” (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016).
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προυπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών.

15) Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης που αφορά την «2ηΤροποποίησηΠρουπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024.»
Εισήγηση : Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

16) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και του Δήμου Αργοστολίου.
Εισήγηση : Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

17) Σχετικά με 1η Τροποποίηση της υπ. αρ. 72744/15934/2022 Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας.
Εισήγηση: Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρόνικος –Νικόλας Βαλλιανάτος

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer