Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου
10/05/2021 | 15:40

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 16η τακτική αποκλειστική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020(Α΄76) την 14η Μαϊου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30  προκειμένου να συζητηθεί  το παρακάτω  θέμα:

«Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου από τη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΥ Παλοστής καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το νέο εργοστάσιο»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ