Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου
Πολιτική
04/12/2020 | 11:00

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 34η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα:

  1. «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών(Ο.Ε.Υ) Δήμου Ληξουρίου (άρθρο 10Ν 3584/2007).»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. «Λήψη απόφασης για προτεινόμενα από την Π.Ι.Ν. έργα κατασκευής φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών καθώς και επικαιροποιήσεις μελετών»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. «Έγκριση 16ης αναμόρφωσης-τροποποιήσεις προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2020 (αριθμ.192/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής »

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ