Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου
Πολιτική
04/12/2020 | 17:08

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 ( ΑΔΑ : Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 37ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 09η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την 18η Τροποποίηση Προυπολογισμού

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

2) Εισήγηση για χορήγηση σε χρήμα οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος προηγουμένων ετών σε υπαλλήλους Δήμου Αργοστολίου» Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

3) Έγκριση και αποδοχή της μελέτης : «Ανάπλαση και Αναβάθμιση Δικτύου Πλατειών , Πεζοδρόμων και Κεντρικής Αγοράς Πόλεως Αργοστολίου »

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

 

4) Εισήγηση για παροχή έτοιμων γευμάτων σε ωφελούμενους του «Βοήθεια Στο Σπίτι» για την περίοδο των εορτών .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

5) Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες που αντιμετωπίζουν έκτακτα

γεγονότα.

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

6) «Σχετικά με «Πρόταση για την λήψη μέτρων για τον κορωνοϊό στα σχολεία του Δήμου μας»

Εισήγηση Επικεφαλής της Παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για Όλους »Αλέξανδρος Παντελειός

 

7) Γνωμοδότηση για την αριθ 365 /20 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ σχετικά με «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας .»

Εισήγηση : Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΚ

 

8) Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευή κτηρίων στη Βίλλα Αντύπα – Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Ενημέρωση για την πορεία και το μέλλον της ΕΔΑΚΙ Α.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ