Συνεδριάζει η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου με δύο θέματα
Τουρισμός
10/01/2022 | 14:12

Πρόσκληση 1ηςΤακτικής με τηλεδιάσκεψη Συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Δήμου Ληξουρίου

Παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε στην 1η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ληξουρίου η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α΄/55/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020(Α΄76) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169) την 14η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση για την πορεία δημιουργίας πληροφοριακού χάρτη Δήμου Ληξουρίου.
Εισηγητής: Πρεντάνος Διονύσιος.

Έγκριση σχεδίου δράσης Τουριστικής Προβολής Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2022.
Εισηγητής : Πρεντάνος Διονύσιος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Πρεντάνος Διονύσιος, Αντιδήμαρχος Τουρισμού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ