Συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020
Πολιτική
05/07/2019 | 16:54

Πραγματοποιείται την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 στην Κέρκυρα η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Στη συνεδρίαση θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση για την πορεία  υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 μέχρι σήμερα καθώς για γενικότερα θέματα που αφορούν οριζόντια το ΕΣΠΑ 2014-2020.  Επίσης θα γίνει μια πρώτη συζήτηση για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Υπενθυμίζεται ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετέχουν:

O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρος, εκπρόσωποι των Αρχών διαχείρισης και συντονισμού, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών τομεακών Επιχ. Προγραμμάτων και Επιτελικών δομών Υπουργείων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, των Δήμων κάθε Περ. Ενότητας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ (ΕΣΑμεΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Περ. Συμβούλιο Καινοτομίας Ι.Ν., Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, Ομοσπονδία ΚΟΙΣΠΕ, Ομοσπονδία ΜΚΟ, Δίκτυο Μικρών Νησιών).  Επίσης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Οικ, της Ε.Ε., της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Αναπτ. Προγραμματισμού της ΠΙΝ, κ.α.

H 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί στο στο ξενοδοχείο CORFU IMPERIAL στο Κομμένο  Κέρκυρας, στις 10.30π.μ.

Επισυνάπτεται η Ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Προσέλευση                                                                                                 10.30 –11.00

Α.   Εισαγωγικό μέρος                                                                              11.00 – 11.30

– Διαπίστωση απαρτίας – Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

– Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

– Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Β.   Παρουσίαση-Πρόοδος Υλοποίησης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020

  1. Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΠΕΠ και ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης  του 2018

1.1.Ενημέρωση για την Ενεργοποίηση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 (στοιχεία ενεργοποίησης, ειδικές στρατηγικές, Ετήσια Έκθεση 2018  κλπ)                                               11.30-11.45

Εισηγητής:  Σπίγγος Θανάσης,  Προϊστάμενος Μονάδας Α  ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

1.2. Ενημέρωση για την Υλοποίηση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 (στοιχεία πορείας υλοποίησης ανά Α.Π. και Ταμείο κλπ)                                                                                11.45-12.15

Εισηγητές: Ασπιώτης Κώστας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και Παππάς      Παύλος, Προϊστάμενος Μονάδας Β1

  1. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία επίτευξης των στόχων του Προγράμματος (Ετήσιο Σχέδιο Δράσης, Πλαίσιο Επίδοσης, Κανόνας Ν+3) 12.15-12.30

Εισηγητής:  Ασπιώτης Κώστας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

  1. Εξειδίκευση Δράσεων ΕΠ «Ιόνια Νησιά» 2014-2020

Εισηγητής:  Φελούκας Γεώργιος, στέλεχος Μονάδας Α  ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

  1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση &

Επικοινωνία του ΠΕΠ, αξιολόγηση στρατηγικής, προγραμματισμός μέτρων για

το επόμενο έτος (2020).                                                                              12.45-13.00

 

Εισηγητής:  Ρούσσου Αγγελική,  Στέλεχος Μονάδας  Α ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

 

Γ.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                                                                      13.00- 14.00

Διάλειμμα                                                                                                                        14.00-14.30

 

Δ. Ειδικά ΘέματαΠαρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων

  1. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – (οικονομική πρόοδος/ ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής/θεματικοί στόχοι/θεματική συγκέντρωση) Εισηγητής: στέλεχος της ΕΥΣΕ 14.30-14.45
  2. Διαδικασία κατανομής αποθεματικού επίδοσης         14.45-15.00

Εισηγητής:  στέλεχος ΕΥΣΣΑ

  1. Παρουσίαση για τις βασικές δράσεις του ΕΚΤ στο σύνολο των ΠΕΠ 15.00-15.15

Εισηγητής:  στέλεχος ΕΥΣΕΚΤ

  1. Συνοπτική ενημέρωση για τους Κοινούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ                                                                                      15.15-15.30

Εισηγητής:  στέλεχος ΕΥΣΕΚΤ

  1. Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά συστήματα των διοικητικών πηγών                                                                        15.30-15.45

Εισηγητής:  στέλεχος ΕΥ ΟΠΣ

10 . Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 & συνοπτική παρουσίαση 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού 2021 – 2027

Εισηγητής:  στέλεχος ΕΥΣΣΑ                                                                        15.45-16.00

11.Λοιπά θέματα                                                                                                              16.00-16.15

 

Ε.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                                                                     16.15- 17.00

ΣΤ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ                                                              17.00-17.30

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer