Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στους Παξούς
Πολιτική
25/05/2018 | 19:47

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010,  σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.  στους Παξούς, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Σχολικού Κέντρου Παξών,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η:  Σε αδιέξοδο η διαχείριση των σκουπιδιών και στους Παξούς

Επερωτών: Ο Επικεφαλής της παράταξης « Νέα Ιόνιος Πολιτεία»  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Τα έργα αποχέτευσης, βιολογικού, οδικού δικτύου  και της μη λειτουργίας του ΚΤΕΟ των Παξών.

Επερωτών:  Ο Επικεφαλής της παράταξης « Νέα Ιόνιος Πολιτεία»  κ. Σπυρίδων Σπύρου

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Εργασίες Επισκευής και Ανακαίνισης κτιρίου Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος.

Επερωτών:  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης « Νέα Ιόνιος Πολιτεία»  κ. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής.

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Για ορισμένα σημαντικά προβλήματα προβλήματα των Παξών που αφορούν  για την αποπεράτωση του αποχετευτικού δικτύου, την επέκταση των σχολικών κτιρίων για Δημοτικό και Γυμνάσιο, για το επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο, για την επιδιόρθωση των προβλητών στα λιμάνια Λογγού και Λάκκας.

Επερωτών:  Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ κ. Θεόδωρος Γουλής.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ  1o: 4η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

 

ΘΕΜΑ  2o: 6η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού Οικονομικού Π.Ι.Ν. έτους 2018.

Εισηγητής: Ο  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονιμικών  και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

 

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων

Εισηγητής:   Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Διονύσιος (Σάκης) Τσούκας .

 

ΘΕΜΑ 4o: Γνωμοδότηση για Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1666/703/03-04-2014 Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. περί «ενιαίας μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στην θέση « Βαθύ Κασσιώπης» Δήμου Κέρκυρας, της Π.Ε. Κέρκυρας, της Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικής θαλάσσιας έκτασης 25 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 540 τόνων της εταιρείας « ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» ως προς την μετατόπιση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία τώρα λειτουργεί σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 25 στρεμμάτων και έχει ετήσια δυναμικότητα 540 τόνων, με σκοπό την δημιουργία πλωτής μονάδας 40 στρεμμάτων δυναμικότητας 780 τόνων.

Εισηγητής: Η  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

 

ΘΕΜΑ 5o: Γνωμοδότηση επί της αναβάθμισης-επισκευής-τροποποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) – ΒΙΟΚΑ Λιαπάδων, στη θέση «Γέφυρα», Δ.Κ. Λιαπάδων, Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Δήμου Κέρκυρας.

Εισηγητής: Η  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέτα Πανδή.

 

ΘΕΜΑ 6o: Γνωμοδότηση επί της εγκατάστασης-ανανέωσης-τροποποίησης δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) – ΒΙΟΚΑ Λευκίμμης, στη θέση «Ποταμιές», της περιοχής “Φοντάνα”, Δ.Ε. Λευκιμμαίων, Δήμου Κέρκυρας.

Εισηγητής: Η  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέτα Πανδή.

 

ΘΕΜΑ 7o: Ορισμός Εκπροσώπων Π.Ι.Ν. στα Δ.Σ. Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών  Π.Ι.Ν.

Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

 

ΘΕΜΑ  8ο: Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού ΠΕΣΔΑ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Εισηγητής: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής

 

 

ΘΕΜΑ  9o: Ψήφισμα – Υπόμνημα Διαμαρτυρίας Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ζακύνθου

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος

 

ΘΕΜΑ  10ο: Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου ΟΔΑΖ.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010,  σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Κυριακή  3 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.  στους Παξούς, στην αίθουσα  Πολλαπλών Χρήσεων του Σχολικού Κέντρου Παξών,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

 

 ΘΕΜΑ 1o: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου/ δραστηριότητας: « Εκμετάλλευση Υφιστάμενου Λατομείου Αδρανών και Υφιστάμενες μονάδες παραγωγής Ασφαλτομίγματος και παραγωγής Σκυροδέματος»  της εταιρείας Γ. ΒΟΥΤΟΣ  – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΒΕ σε γήπεδο εμβαδού 63966,67 τ.μ. στη θέση « ΘΑΝΑΣΗΣ» Δ.Δ. Ορθονιών Δ.Ε. Ελατίων Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Περί συγκρότησης Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορειβατικών Δραστηριοτήτων

(Σ.Ε.Π.Ο.Δ)

Εισηγητής: Η  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέτα Πανδή.

 

ΘΕΜΑ 3 ο : Για την προετοιμαζόμενη αναμοριοδότηση των σχολείων.

Εισηγητής: Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής

 

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας του άρθρου 99, Ν. 3852/2010 μεταξύ της ΠΙΝ – Π.Ε. Κεφαλονιάς με το Δήμο Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση των βοηθητικών διατάξεων ¨SEATRAC¨ για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Κεφαλονιάς.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

 

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακό για την υλοποίηση του έργου : ¨Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Μακρυωτίκων¨, Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήστος  Μωραΐτης

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia