Συμμετοχή με μεγάλη επιτυχία της Κεφαλονιάς στην τουριστική B-to-B έκθεση στην Γερμανία «CounterDays»
Τουρισμός
17/02/2021 | 15:47

Σε μια από τις πρώτες ενέργειες του 2021 και στα πλαίσια της στρατηγικής μας για ανάπτυξή της γερμανικής αγοράς, η τουριστική επιτροπή σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων έλαβε μέρος στην διαδικτυακή έκθεση «CounterDays»,η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Φεβρουαρίου και οργανώθηκε από έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς εκδότες της Γερμανίας“fvw-TravelTalk”.

ΔεδομένουτωνιδιαίτερωνσυνθηκώνλόγωCOVIDστηνΓερμανία, η έκθεση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά -διαδικτυακά. ΗΚεφαλονιάείχετοδικότηςδιαδικτυακόπερίπτεροστηναίθουσαπουπαρουσιαζότανδιαδικτυακά η Ελλάδα και οι συμμετέχοντες μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τον κ. Λιναρδάτο  υπεύθυνο  για τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου στην Γερμανία, με chatήvideocall.

Τηνέκθεσηεπισκέφθηκαν2300 επισκέπτες, κυρίως τουριστικοί πράκτορές από όλη την Γερμανία, καιοιπερισσότεροιαπόαυτούςεπισκέφθηκαντοπερίπτεροτης Κεφαλονιάς όπου μπορούσαν να κατεβάσουν πληροφορίες για το νησί.

Κατάτηνδιάρκειατων 2 ημερώνοκ. Λιναρδάτοςήρθεσεπροσωπικήεπαφήμε 143 ενδιαφερόμενους επισκέπτες μέσω chatήvideocall. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον για το τι έχει να προσφέρει η Κεφαλονιά. «Από τις συνομιλίες μου με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες θα μπορούσα να συγκεντρώσω μια τάση στις ερωτήσεις. Φαίνεται ότι οι Γερμανοί τουρίστες αναζητούν έναν νέο προορισμό για εξερεύνηση στην Ελλάδα και καθώς η Κεφαλονιά δεν είναι ακόμη πολύ γνωστή στη Γερμανία, αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς », λέει ο κ. Λινάρδατος.

Επόμενο βήμα είναι να διατηρήσουμε αυτές τις επαφές και να τους βοηθήσουμε με ειδήσεις, περιεχόμενο και προσφορές να πουλήσουν διακοπές στην Κεφαλονιά στους πελάτες τους.

Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκθεσηαποτελείδράσησταπλαίσιατωνβασικώνπυλώνωντηςστρατηγικήςμαςγια το 2021.

Εκ της Τουριστικής Επιτροπής

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer