Συλλυπητήριο μήνυμα ηγουμένου Ι.Μ. Άτρου για την απώλεια του Γεράσιμου Σταματάτου
25/02/2021 | 11:13

Μετὰ μεγάλης συγκινήσεως ἐπληροφορήθην διὰ τὴν κοίμησιν τοῦ  ἀειμνήστου επί τριακονταετίαν Προέδρου, του μη κερδοσκοπικού σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΤΡΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ», ανδρὸς εναρέτου, λαμπρού, και αόκνου αυτού κ. Γερασίμου Ι. Σταματάτου. Διὰ της παρούσης επιθυμώ να σας εκφράσω τα θερμὰ συλλυπητήρια, τόσον εμού προσωπικώς όσον και ολοκλήρου του Ηγουμενοσυμβουλίου καὶ των πατέρων της Ιεράς Μας Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Άτρου Πόρου Κεφαλληνίας δια την εκδημίαν του πολλά κοπιάσαντος καί προσφέροντος είς τήν Ιεράν μας Μονή, προσευχόμενος είς τον πανάγαθον Θεὸν ίνα τάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτού ένθα οἱ δίκαιοι αναπαύονται.

Οι ολόθερμες προσευχές μας, για την αιώνια ανάπαυσή του, «εν σκηναίς δικαίων και εν χώρα ζώντων», είναι βεβαιωτικές της αληθινής αγάπης Μας προς εκείνον, και προς όλα τα μέλη της ιδικής του οικογένειας, γι’ αυτό και από όλους μας έχετε, μαζί με τις ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας.

Αν «ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει ευτυχής και με τα μικρά» κατά τον Ελύτη, ο. κ. Γερασίμος Ι. Σταματάτος που ευλογήθηκε από τον Θεό να δοκιμάσει και τα μικρά και τα μεγάλα έντιμο βίο, πολύτιμη και ισόψυχη σύζυγο, ευλογημένα παιδιά, εκλεκτή οικογένεια και άλλα πολλά, υπήρξε πανευτυχής, προς τον Δοτήρα παντός αγαθού.

Ευχόμεθα, ώστε «ο πάσαν την οικονομίαν, διά την των βροτών σωτηρίαν υπερκάλλως πληρώσας, ο θανάτου δεσμούς αλύτους και κλείθρα Άδου διαρρήξας, ο ζωής κυριεύων και του θανάτου» να του χαρίσει «αντί των επιγείων τα επουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκαίρων τα αιώνια» και να καταγράψει το όνομα αυτού «εν βίβλω ζωής», εφ’ όσον έχομε βεβαίαν την πεποίθηση, ότι «ούκ έστι θάνατος τοις δούλοις Αυτού εκδημούντων ημών από του σώματος και προς τον Θεόν ενδημούντων, αλλά μετάστασις από των λυπηροτέρων, επί τα χρηστότερα και θυμηδέστερα και ανάπαυσις και χαρά».

Εκ της Ιεράς Μονής

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ζωγράφος