Σύλλογος «Υπερίων»: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τις δύο θέσεις εργασίας ως ”Βοηθητικό προσωπικό”
Κοινωνία
11/04/2024 | 20:44

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
της υπ’ αριθμ. πρωτ.:32 από 26-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
που αφορά την εύρεση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027»

Σε συνέχεια της από 11/04/2024 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 6002365 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027» και κατόπιν διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων για τις δύο θέσεις εργασίας Βοηθητικό προσωπικό κοινοποιήθηκε στο φορέα ο τελικός πίνακας συνολικής μοριοδότησης ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Αντωνέλου Θεοδώρα 40/5-4-2024 Α2
2. Μπονάνου Νίκη – Νεκταρία 39/5-4-2024 Α2
3. Τερζητάνου Δόμνα 41/5-4-2024 Α2

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και μετά από την συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων, επιλέγονται αντιστοίχως για τις δύο Θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, όπως και είχε προσδιοριστεί με την αρ. πρωτ.:32 από 26-3-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι κάτωθι:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α2 1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΥΕ) Αντωνέλου Θεοδώρα
Α2 2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΥΕ) Μπονάνου Νίκη – Νεκταρία

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

Για την ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer