Σήμερα Σάββατο
21/01/2012 | 06:00

Παυλάτου

Α. Χοιδά 5, Αργοστόλι

Τηλ. 2671023245

Βαλσάμου

Ριζοσπαστών 38, Ληξούρι

Τηλ. 2671091490 Instant messaging is big business, and you only have to look at facebook’s $16 billion acquisition of whatsapp earlier this year for an example of just how pivotal these chat and im important forum thetruthspy reviews apps have become in the modern digital age