Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Κεφαλλονιάς
Σεμινάριο: Εφαρμογή των Κανονισμών Ασφαλείας στη Διακίνηση Φορτίων
Κοινωνία
28/11/2018 | 12:36

Αποβλέποντας στην διαρκή προαγωγή της γνώσης επί τεχνικών και μεθόδων προστασίας και πρόληψης, θα διεξαχθεί, με μέριμνα   της  Δ/νσης Διοικητικών του Δήμου Κεφαλλονιάς, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, την Παρασκευή 30/11/2018, το απόγευμα,  ένα ακόμη σεμινάριο σε θέματα Ασφαλείας και Υγιεινής κατά την Εργασία,  με εκπαιδευτικό αντικείμενο την Εφαρμογή των Κανονισμών Ασφαλείας στη Διακίνηση Φορτίων.

Το σεμινάριο αυτό, που διοργανώνεται στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από πόρους Λ.Α.Ε.Κ.,  αφορά, ιδίως, το προσωπικό που ασχολείται με την οδήγηση των υπηρεσιακών οχημάτων καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό που ασχολείται με τη διακίνηση φορτίων- φορτοεκφόρτωση.

Η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Κεφαλλονιάς, που πραγματοποιείται  τακτικά με πλήθος σεμιναρίων επί   θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (ήδη έχει  πραγματοποιηθεί πλήθος σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα όπως οι πρώτες βοήθειες, η αντισεισμική προστασία, πυρασφάλεια- πυροπροστασία, χρήση μέσων ατομικής προστασίας, χρήση  φαρμακευτικού υλικού στους χώρους εργασίας, λήψη μέτρων ασφαλείας για εργασίες καθ’ ύψος,   αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων κλπ) αποβλέπει στην διαρκή ενδυνάμωση  της ενεργού συμμετοχής δια της ευαισθητοποίησης και της καλλιέργειας νοοτροπίας πρόληψης, έχοντας  ως κεντρικό και πρωταρχικό στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, που  αποτελεί  για το Δήμο Κεφαλλονιάς ουσιαστική  και διαρκή επιδίωξη.

 

Εκ του Δήμου Κεφαλλονιάς

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ