Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων
Κοινωνία
17/09/2020 | 15:25

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Ε.Ο. Ν. 29 (Μακρυώτικά-Δρακοπουλάτα) και στην Ε.Ο. Ν. 38 (στο τμήμα εντός οικισμού Νυφίου) λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων (κυκλώνας <<ΙΑΝΟΣ>>)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 8 Ν. 2800 / 2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β) Των άρθρων 3 παρ. 2 , 4 παρ. 3 , 19 παρ. 3 και 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ) Του άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής

Αστυνομίας » .

δ) Των άρθρων 31 κ.ε. του Π.Δ. 161 /88 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής

Αστυνομίας » .

ε) Το υπ’ αριθμ’ 4398 από 16-09-2020 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών

Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ.

στ) Το υπ’ αριθμ’ 69056/16666 από 17-9-2020 έγγραφο της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν τον Νομό Κεφαλληνίας τις αμέσως επόμενες ώρες (ισχυρές βροχές, καταιγίδες) .  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την προσωρινή εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από σήμερα (17-9-2020) και ώρα 15:00΄, μέχρι την 18-9-2020 και ώρα 18:00΄ στις ακόλουθες Επαρχιακές Οδούς:

α) Στην Επαρχιακή Οδό Ν. 29 και συγκεκριμένα στο τμήμα που συνδέει τον οικισμό Μακρυώτικων μέχρι το τέλος του οικισμού των Δρακοπουλάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των Ε.Ο. 32 και 26, με μέριμνα και φροντίδα του Α.Τ. Σάμης.

β) Στην Επαρχιακή Οδό Ν. 38, στο τμήμα της εντός του οικισμού Νυφίου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις παρακαπτήριες οδούς της περιοχής που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Τ.Τ. Αργοστολίου.        

Άρθρο 2ο  

Της παρούσας απόφασης απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ. κ.λ.π.).

Άρθρο 3ο

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 4ο

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 5ο

Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου και το Αστυνομικό Τμήμα Σάμης .

Άρθρο 6ο

Με την παρούσα εξουσιοδοτούνται οι Διοικητές του Τ.Τ. Αργοστολίου και του Α.Τ. Σάμης, για την κατά την κρίση του λήψη όποιων πρόσθετων έκτακτων μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης απαιτηθούν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυν. Διευθυντής

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ