Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δήμο Αργοστολίου
Κοινωνία
03/11/2020 | 10:15

Ο Δήμος Αργοστολίου ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 17/05/2021, για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Μεσογειακού Κυκλώνα ΙΑΝΟΣ στο Δήμο Αργοστολίου του Ν. Κεφαλληνίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσης ανακοίνωσης στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες έως και την 5η Νοεμβρίου 2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης λειτουργίας της υπηρεσίας μετά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του Κορωνοιού , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και απαραίτητα δικαιολογητικά , αποκλειστικά:

Με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση tad-kyriakatou@argostoli.gov.gr με την παράκληση στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να αναγράφεται : «Αίτηση συμμετοχής στην ΣΟΧ 4/2020»

Κατ’εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο γραφείο της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΠΑΝ.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-28100 Υπόψη: ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ. (Στην εν λόγω περίπτωση το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων).

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ