Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του πολιτιστικού συλλόγου “Τετράπολις”
Πολιτισμός
29/11/2021 | 12:15

Ο Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος η Τετράπολις, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3, 31/07/2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια μουσικών οργάνων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Κεφαλονιάς και Ιθάκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), και από Εθνικούς πόρους.

Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν επί ποινής αποκλεισμού το σύνολο και τις ελάχιστες προδιαγραφές των παρακάτω μουσικών οργάνων.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ