Προκήρυξη υποτροφίας Αδελφότητας Κεφαλλήνων & Ιθακήσιων Πειραιά
Κοινωνία
20/08/2021 | 15:14
Η Αδελφότητα Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Πειραιά προκηρύσσει μια υποτροφία δωρεάς του Κίμωνα Λειβαδά, η οποία συνίσταται στην παραχώρηση διαμερίσματος για τη διαμονή φοιτητή/φοιτήτριας που σπουδάζει στο νομό Αττικής και η μόνιμη κατοικία της οικογένειάς του /της βρίσκεται στην Κεφαλονιά ή την Ιθάκη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μαζί με το αίτημα που θα απευθύνουν να αποστείλουν τα εξής δικαιολογητικά:
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αποδεικτικό απολυτηρίου, στο οποίο να φαίνεται ότι αποφοίτησε από Λύκειο της Κεφαλονιάς ή της Ιθάκης.
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, γονέων ή κηδεμόνων, μαζί με το Ε9 , οικονομικού έτους 2020.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου επιτυχίας του φοιτητή/τρίας, στο οποίο να φαίνεται η Σχολή εισαγωγής και ο βαθμός επιτυχίας.
4. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή (Δήμο), στην οποία θα αναγράφεται ότι η μόνιμη κατοικία της οικογένειάς του είναι την Κεφαλονιά ή την Ιθάκη.
Όρος της Υποτροφίας:
Ο χρόνος παραχώρησης του διαμερίσματος στο φοιτητή/τρία που θα επιλεγεί, θα αντιστοιχεί στα έτη σπουδών της Σχολής στην οποία φοιτά.
Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων παρακαλούμε να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Συλλόγου μας ηλεκτρονικά μέχρι και 31/08/2021: adelfotita@kefalinontopos.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: chrysakok@hotmail.com με θέμα: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ & ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 144, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535
Αιτήσεις μετά την ως άνω ημερομηνία δε θα γίνονται δεκτές, εκτός εάν δοθεί παράταση με νεώτερη ανακοίνωση του Συλλόγου. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής του στο ταχυδρομείο.
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών και η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Αδελφότητας σε ειδική για αυτό το θέμα Συνεδρίαση, με βάση την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά το ερώτημά σας στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer