Ποιες ειναι οι προυποθέσεις
Προκήρυξη πρόσληψης δυο φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κοινωνία
17/02/2020 | 12:30

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Μαντζαβίνου 5 &Αβλίχου, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι Κεφαλονιάς, υπόψη κυρίας Μουρελάτου Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 26710-27546).

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer