Πρόγραμμα λειτουργίας αγροτικού ιατρείου Καραβάδου
07/07/2020 | 15:59

O Αγροτικός Ιατρός  θα βρίσκεται στον Καραβάδο Λειβαθούς  την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 από 9:30 πμ έως 13:00μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών  μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).