Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την «Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων» από το ΚΕΚ ΙΡΙΣ
Eco news
29/01/2018 | 16:46

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι, το ΚΕΚ IRIS, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Υπενθυμίζουμε  ότι, έχει  θεσπιστεί η απαίτηση συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμπορία τους από καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων ( άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α΄32) σε αντικατάσταση του άρθρο 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Η συνταγή χρήσης εφαρμόζεται μόνον στα γεωργικά φάρμακα που είναι ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και μάλιστα μόνον στα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων δύναται να είναι οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (στους οποίους μπορεί να εκδοθεί  συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων)

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΚΕΚ IRIS για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ