Πρόγραμμα επιδότησης για πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κοινωνία
05/07/2017 | 09:27

Νέα ευκαιρία για οικονομικές ενισχύσεις σε Πτυχιούχους, δίνει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την προκήρυξη του δεύτερου κύκλου της δράσης «Ενίσχυση της Απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Δικαιούχοι της δράσης είναι : Α. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς και

Β. Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται από 5.000 € έως 25.000 € για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 € για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες δαπάνες Λειτουργικά, Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Αποσβέσεις παγίων, Αγορά /  Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση Εσωτερικού χώρου Μικρής Κλίμακας, Προμήθεια αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων), Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε 3 διαφορετικές περιόδους ως εξής :

από 5.7.2017 έως 9.8.2017,

από 6.9.2017 έως 11.10.2017 και

από 8.11.2017 έως 13.12.2017

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer