Από το Λιμενικό Tαμείο
Προχωράει η αποκατάσταση της προβλήτας στο Βαθύ Ιθάκης
16/10/2018 | 16:01

Ολοκληρώνεται από το Λιμενικό Tαμείο η μελέτη του έργου «Αποκατάσταση προβλήτας βαθύ Ιθάκης» ύψους 100,000 ευρώ.
Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται ο χώρος προσέγγισης των σκαφών.
Αμέσως μετά ξεκινά η διαδικασία δημοπράτησης.

Διονύσης Στανίτσας

Δήμαρχος Ιθάκης