Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται τηλεφωνικά
Περιφέρεια: Ξεκινούν αυτοψίες σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Ιανό
Κοινωνία
03/02/2021 | 13:50

Ενημερώνουμε τους πληγέντες επιχειρηματίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης ότι οι Επιτροπές που είναι αρμόδιες για την διενέργεια αυτοψιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την Θεομηνία “Ιανός” και οι οποίες λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του Κορωνοϊού είχαν σταματήσει τη διενέργεια αυτοψιών, θα συνεχίσουν το έργο τους από Δευτέρα 08.02.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από τα μέλη των Επιτροπών για την επικείμενη αυτοψία.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες της ολοκλήρωσης των φακέλων ώστε οι αρμόδιες επιτροπές μετά την αυτοψία να προχωρήσουν άμεσα στην εκτίμηση της ζημίας,  σας γνωστοποιούμε ότι τα  δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τις αρμόδιες επιτροπές είναι τα κάτωθι :

·      Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου ή Ε9 στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση    (σε περιπτώσεις ιδιόκτητου ακινήτου).

·      Μισθωτήριο συμβόλαιο ή δήλωση στοιχείων μίσθωσης – ΑΑΔΕ           (σε περιπτώσεις μισθωμένου ακινήτου).

·      Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης για τα τρία τελευταία έτη.
·      Δηλώσεις Φ.Π.Α. τελευταίου έτους.
·      Απογραφή προηγούμενου έτους (για ΑΕ, ΕΕ).
·      Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική η μερική καταστροφή στοιχεία τιμολογίου, ημερομηνία, είδος, συνολική τιμή (σύμφωνα με το συνημμένο excel πίνακα).
·      Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης τους να αναζητούνται από τούς προμηθευτές.
·      Κατάσταση  τιμολογίων με αποτίμηση ζημιών σε πρώτες ύλες /εμπορεύματα (στοιχεία τιμολογίου, ημερομηνία, είδος, συνολική τιμή )   με αποτίμηση ζημιών σε πρώτες ύλες /εμπορεύματα (σύμφωνα με το συνημμένο excel πίνακα)
·      Λογιστικά στοιχεία παγίων – για τον εξοπλισμό που έχει υποστεί ζημιά   ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
·      Τεχνική έκθεση από μηχανικό ή ηλεκτρολόγο ή οποιονδήποτε τεχνικά καταρτισμένο που βεβαιώνει την κατάσταση του εξοπλισμού. (για μερική καταστροφή και σε περίπτωση που χρήζει επισκευής μπορεί να προσκομιστεί και σχετική προσφορά.)
·      Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (εφ’ όσον είναι διαθέσιμα).
·      Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.
·      Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες.
·      Φωτογραφίες (εφόσον είναι διαθέσιμες).
·      Αριθμός λογαριασμού τραπέζης IBAN.

 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί στην  Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, τα ως άνω δικαιολογητικά για την συμπλήρωση του φακέλου μπορούν να προσκομισθούν από τους αιτούντες και πριν την διενέργεια της αυτοψίας από τις αρμόδιες επιτροπές. Πρότυπο αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών, καθώς και οι συνημμένοι πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος βρίσκονται αναρτημένα στον παρακάτω σύνδεσμο του επίσημου δικτυακού τόπου της Π.Ι.Ν.: https://pin.gov.gr/?p=27196

Η συνεργασία των επιχειρήσεων με τα μέλη των επιτροπών και η άμεση ανταπόκριση στην προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης.

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Σταύρος Π. Τραυλός

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer