Περιφέρεια: Διαχείριση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας
Κοινωνία
08/12/2023 | 20:27

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Κεφαλληνίας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας, για την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 3406/368489/30-11-2023 (ΦΕΚ Β΄ 6854) Απόφασης ΥΠΑΑΤ περί «Διάθεσης πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 51 του ν. 5035/2023 (ΦΕΚ Α΄ 76)».

Με την ανωτέρω Απόφαση, ορίζονται το ύψος της συνολικής πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε χωρητικότητα (GT) και ισχύ κινητήρων πρόωσης (kW), η οποία μπορεί να διατεθεί σε δυνητικούς δικαιούχους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. Επίσης ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια μοριοδότησης, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτημάτων που θα υποβληθούν, καθώς και η διαδικασία υλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της ΥΑ, να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στις υπηρεσίες αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

 

Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 4 της ΥΑ.

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer