ΠΕΔΙΝ: Πρόσκληση-Τελική Διεθνής Εκδήλωση Προγράμματος CRAFT LAB
09/02/2021 | 16:44

Ο κ. Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων  και ο κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας, σας Προσκαλούν στην Τελική Διεθνή Εκδήλωση με τηλεδιάσκεψη, του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg V-A CBC «Ελλάδα -Ιταλία 2014-2020» για το Έργο CRAFT LAB με θέμα: «Κατακτώντας σήμερα την κληρονομιά του αύριο».

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.

Στην Τελική Διεθνή Εκδήλωση του Έργου CRAFT LAB θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματά του και οι προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κλάδους που συνδέονται με την πολιτιστική παράδοση των Ιονίων Νήσων (κεραμική, ψηφιδωτό, υφαντική).

Για την εγγραφή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο / Registration link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_4E5izHw0Rum7kbejr5Txuw

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει υπηρεσία διερμηνείας στην Ιταλική και στην ελληνική γλώσσα.