Η σκέψη του στους ομογενείς μας
Πασχαλινές ευχές του Μητροπολίτη Δημήτριου στους απανταχού Κεφαλλονίτες
05/05/2019 | 10:41

Ἐν τῇ Διακαινησίμῳ Ἐβδομάδι καί τῶ Φωτί τῆς Ἀναστάσεως εὐρισκόμενοι εἰσέτι, μαζί μέ τό Ἀληθῶς Ἀνέστῃ ὁ Κύριος, εὐχόμεθα εἰς ὃλους τούς Κεφαλλῆνες Χρόνια Πολλά, ὑγείαν, κάθε πρόοδον καί προκοπήν, διαρκῇ δέ τήν χαράν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἰς τήν καρδίαν ἑνός ἑκάστου καί εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Μέ χαράν καί ἰδιαίτερην στοργήν στρέφομεν καί πάλιν φέτος τήν σκέψιν μας, ἐν προσευχῇ, πρός ὃλους τούς Ἀποδήμους ἀδελφούς Κεφαλλῆνες, τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὐρισκομένους καί ἐργαζομένους, εὐχόμενοι ὁ Ἀναστάς Κύριος νά ἐπιδαψιλεύει εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων, πᾶν ἀγαθόν Αὐτοῦ, ὑγείαν, πρόοδον καί εὐημερίαν ἐν παντί ἒργῳ ἀγαθῷ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Κεφαλληνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ